PODOBNE ZJAWISKA

Podobne zjawiska dyskryminacji na tle różnic pochodzenia społecznego bywają niekiedy ob­serwowane również w środowiskach pracowników wykonujących identyczne czynności zawodowe: „Nie­którzy robotnicy prowadzili nieustanną nagonkę na ludzi ze wsi. Uważali oni, że człowiek ze wsi to Mu­rzyn z krajów kapitalistycznych, pozbawiony praw do życia i pracy w mieście.,Ludziom tym nie byłem nic winien, żadnemu nie wyrządziłem najmniejszej krzywdy, a mimo to naloty na mnie nie ustawały. Urągano mi, że jako człowiek ze wsi nie mam tu nic do szukania.” Wyłączenie ze wspólnoty może odbywać się w spo­sób mniej brutalny — za pomocą niuansów zacho­wania się, symbolicznej wymowy gestu, słowa, które odebrane zostają jako „wielkopański ton”: „Do szkoły, do naszej klasy przyszła npwa dziewczynka bardzo ładnie ubrana. Nauczyciel zwracał się do niej tak jak do starszej osoby.

Witam Cię na blogu poświęconym technice. W tym miejscu odnajdziesz wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Od telefonów, przez aparaty, do komputerów. A to wszystko w jednym miejscu, zapraszam!