KAŻDA Z GRUP

Każda z tych grup starała się mnie zwerbować do swojej «paczki», a gdy oświadczyłem, że nie będę się wiązał z żadną grupą, że przyszedłem tu z zamiarem pra­cowania, a nie rozrabiania, uznano mnie za człowie­ka niebezpiecznego i starano się zdyskredytować na wszystkie dostępne sposoby.” Zbliżenie z otoczeniem bywa niepożądane nie tyl­ko zresztą w związku z obawą wyrachowania i pod­stępu, ale również dlatego, że powoduje skażenie po­tępianymi przez bohatera wzorami obyczajowymi i normami moralnymi: „Było nas w pokoju pięciu. Nigdy nie zapomnę tych ludzi, przez których mam zmarnowane życie. To oni nakłaniali mnie po raz pierwszy do papierosów, wódki, kart i przebywania w nocnych lokalach. Pieniądze, z wielkim wysiłkiem wysyłane przez ojca, szły na hulanki.”

Witam Cię na blogu poświęconym technice. W tym miejscu odnajdziesz wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Od telefonów, przez aparaty, do komputerów. A to wszystko w jednym miejscu, zapraszam!