DOCENIENIE

Zaczynają mnie doceniać. Po raz pierwszy mam dostać nagrodę z okazji świę­ta 1 Maja.” Pozostaje jednak chęć osiągania ży­ciowych korzyści: ‚„Siostra [na utrzymaniu autorki pamiętnika — W. N.] załączyła do szkoły akt zgonu matki i dodała, że niedługo po matce zmarł ojciec. Uwierzyli i dostała stypendium. Nie robię sobie z te­go skrupułów, inni są bogatsi, a też dostają. Nierzadko zresztą w relacjach z wydarzeń, w któ­rych działanie bohatera narratora rozwija się według stereotypu „śmierć frajerom”, można uchwycić ton triumfu, że uniknął on losu przeznaczonego dla ogółu — znalazł wyjście dla siebie lub swoich bliskich, osiągnął to, czego innym odmówio­no, wyjednał ustępstwo od obowiązujących zasad, przechytrzył innych.

Witam Cię na blogu poświęconym technice. W tym miejscu odnajdziesz wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Od telefonów, przez aparaty, do komputerów. A to wszystko w jednym miejscu, zapraszam!