//////

Choć nikt nie myśli o tym na co dzień to pompa głebinowa grundfos jest często wykorzystywana szczególnie w przypadku wody i ścieków, które można określić jako użyteczność publiczna. Oczywiście o istnieniu takich pomp zazwyczaj wiedzą tylko specjaliści w danej dziedzinie. Kiedy wspomniałem kiedyś jednej z dziewczyn, że pompa głebinowa grundfos ma takie i takie zastosowania to spojrzała na mnie bardzo zdziwiona i w sumie chyba nam ta randka nie wyszła, bo więcej się ze mną nie chciała spotkać. Od tamtej pory wiem, że pompa głebinowa grundfos czy w ogóle jakakolwiek inna pompa to nie jest temat, który należy poruszać na randkach. Odkąd przestałem szło mi w materii spotkań towarzyskich z kobietami znacznie lepiej. A i tak się okazało, że żonę poznałem w bardzo podobnej żony i ona prawdopodobnie jako jedna z niewielu kobiet ma pojęcie o tym czym są pompy i inne urządzenia grundfos. No i dzięki temu ja nie muszę się ograniczać w tym co mówię, bo ona po prostu potrafi ze mną dyskutować w tej materii, co jest strasznie fajne.

Nazwa mojej strony internetowej to: drony – fotografia lotnicza: zdjęcia z powietrza. Zresztą ten tytuł określa to czym zajmuję się w życiu i w tym celu właśnie ta strona internetowa powstała. Po to, żeby opisywać usługi, które oferuję. Moja praca zresztą jest jednocześnie moją pasją i wiem, że to wielkie szczęście, bo nie zawsze wszyscy mogą wykonywać zajęcia, które ich interesują. Ja od lat uwielbiam drony – fotografia lotnicza: zdjęcia z powietrza pojawiły się trochę później, ale na tyle mnie to wszystko zaczęło angażować, że postanowiłem wszystko przekuć w interes. I jak wiele osób w tym kraju rzuciłem pracę w korporacji i zacząłem uskuteczniać coś co mnie niesamowicie jara. Nie zamieniłbym tej pracy na żadną inną. Nie tylko latam dronem i robię zdjęcia, ale też obrabiam je graficznie, mam kontakt z klientem, czasami mogę realizować swoją wizję artystyczną. Mam zamiar otworzyć też swoje studio fotografii dronowej. Taki jest właśnie mój zamysł na przyszłość i mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować.

Przeszukuję sobie sieć, bo szukam doświadczonego specjalisty w zakresie prawa pracy i w związku z tym szukam po wynikach Google, kiedy wpisałem w nie radca prawny prawo pracy warszawa. I ogłasza się tu bardzo dużo osób, ale jak stwierdzić, która z nich jest najlepsza? Chyba zacznę czytać fora internetowe i może tak ktoś ogarnia, który radca prawny prawo pracy warszawa znający doskonale jest w stolicy najlepszy. Zależy mi bowiem na tym, żeby sprawa którą mam zakończyła się na moją korzyść, co może być trudne, bo to dość skomplikowany przypadek, a ja nie mam zbyt wiele dowodów. No cóż mam począć. Może ten radca prawny podpowie mi, co powinienem zrobić, żeby zyskać jakąś przewagę w tej sytuacji. Zostałem tam sprytnie wmanewrowany, że może być ciężko, ale to nic- na pewno będę próbować wszystkiego i się nie poddam. No a teraz czas na relaks. Chyba wybiorę się do kina i potem na jakąś smaczną kolację na mieście. Może wstąpię do jakiegoś nowego lokalu, w którym sprzedają jakieś fajne tajskie jedzenie.

Od zawsze interesowały mnie różne technologiczne nowinki. Kiedy jakiś nowy model sprzętu pojawiał się w sklepie to było pewne, że ja muszę go mieć. I w zasadzie to nikt z moich znajomych nie dziwił się, kiedy zamówiłem sobie zza granicy drona, kiedy nikt w Polce jeszcze nie wiedział, co to takiego jest. I szybko nauczyłem się obsługiwać to urządzenie i ludzie naprawdę bardzo się dziwili, kiedy widzieli czym steruję. Zacząłem również robić zdjęcia tym dronem i szybko wpadłem na pomysł, że mogę na tym zarabiać, bo fotografia lotnicza jest bardzo droga, gdyż wiąże się z wynajęciem helikoptera czy samolotu, a zdjęcia wykonywane dronem naprawdę się sprawdzają. Są szybkie i tanie. I ta fotografia lotnicza okazała się być strzałem w dziesiątkę i z miesiąca na miesiąc miałem więcej klientów. Mój znajomy pomógł mi ogarnąć wszelkie social media i w ten sposób udało się mocno wypromować moje usługi. Nie powiem fotografia lotnicza okazała się naprawdę świetnym interesem przynoszącym dobry zysk dla mnie.

Stanowi dla bohatera przedmiot podziwu albo niechęci, udostępnia mu albo pozbawia go poszukiwanych wartości, pomaga albo przeszka­dza w dążeniach i w ten sposób reprezentuje — jako członek określonego środowiska społecznego lub wykonawca określonej funkcji publicznej — zdecy­dowany pod względem rysunku psychologiczno-społecznego typ człowieka.Możemy zatem obecnie, po omówieniu podstawo­wych reguł dramaturgii wydarzenia międzyludzkie­go w życiu zbiorowym, przyjrzeć się nieco dokład­niej — na podstawie tych samych materiałów pamięt­nikarskich — socjologicznym właściwościom ukształ­towania sytuacji, w których to wydarzenie następu­je. Nie chodzi wszakże o ustalenie ich cech ze­wnętrznych czy formalnych, ponieważ cechy te sa­me w sobie są dość oczywiste i nie oddają ludzkiego sensu wydarzenia.

Główny bohater stereotypowych opowieści z życia przemawia jako sędzia toczących się wydarzeń, bez­stronny wyraziciel norm społecznych bądź jako isto­ta doznająca, która poszukuje wartości, błądzi i prze­żywa zwątpienia; Jego postać zostaje skomponowana jako indywidualność. Jednak odznacza się on przy tym w ramach opisywanej sytuacji określoną tożsa­mością społeczną, występując w stosunku do partne­ra z pozycji przełożonego albo podwładnego, urzęd­nika albo petenta, inteligenta, robotnika albo chłopa, człowieka dobrze sytuowanego albo biedaka. Part­ner zostaje wyposażony w wyraziste cechy charakte­rystyki i może postępować tak albo inaczej ze względu na to, kim jest.

Dramat pojawia się w sferze wartości, motywacji  i postaw, a realizuje w starciu albo zjednoczeniu dą­żeń uczestników wspólnych sytuacji. Jednakże intryga dramatyczna, oprócz warstwy psychologicznej, ma również; swoją warstwę zewnętrzną, zdarzeniową. Przebieg akcji zostaje osadzony w mechanizmie sprawcsiym sytuacji, w jej fizycznym albo instytu­cjonalnym oprzyrządowaniu, i rozwija zależnie od tego, jakimi środkami działania rozporządzają ucze­stniczące w intrydze postacie. Zasadnicze znaczenie, z punktu widzenia przebiegu wydarzeń w sytuacjach międzyludzkich organizacji życia zbiorowego, ma zagadnienie społecznych wyznaczników położenia względem siebie uczestników tych sytuacji, a więc interesujące nas zagadnienie struktury społecznej.

Opisywany przez stereotypy „mikro- kosmos” wydarzeń międzyludzkich w sytuacjach bezpośrednich wyraża w sposób skrótowy, ale „ogni­skujący” czy też „gwiaździście centralny”, określony „makrokosmos” stosunków społecznych, jaki funkcjo­nuje w kształtującej owe stereotypy i posługującej się nimi świadomości potocznej. Wyróżnione w sche­macie podstawowe osie fabularne wydarzeń rozgry­wających się w sytuacjach międzyludzkich mechaniz­mu życia zbiorowego reprezentują pewne bardziej ogól­ne wizje stosunków społecznych. Dlatego schemat ten będzie jeszcze wykorzystywany , gdzie pomoże w odtwarzaniu psychologicz­nego tła, na którym rysują się potoczne wyobraże­nia na temat struktury społecznej oraz formują emo­cjonalne reakcje na jej przejawy.

 

Zrekonstruowany analitycznie — na podstawie obiegowych we współczesnym społeczeństwie pol­skim stereotypów — schemat klasyfikacyjny postrze­gania stosunków międzyludzkich najprzejrzyściej da­je się przedstawić w formie graficznej. Zamieszczo­ny tutaj diagram ilustruje tezę, że stereotypowe zde­finiowanie jakiejś sytuacji międzyludzkiej umieszcza ją w sieci funkcjonujących w świadomości społecz­nej opozycji w stosunku do innych dających się po­myśleć definicji sytuacji. Ten, kto definiuje napot­kaną sytuację za pomocą odpowiedniego stereotypu, przeciwstawia ją tym samym pewnemu alternatyw­nemu sposobowi istnienia tej sytuacji (opozycja sen­sów dramaturgicznych), pewnemu alternatywnemu sposobowi interakcji międzyludzkich (opozycja prze­biegów akcji) oraz pewnemu alternatywnemu sposo­bowi uczestnictwa głównego bohatera w tych inter­akcjach (opozycja perspektyw widzenia).